Praktyka w tygodniu

Poniedziałek-sobota:

5.20 zazen
6.00 kinhin
6.10 zazen
6.50 śpiewy

Można z nami siedzieć rano online.