Kuzokai: formularz po spotkaniu

Chcielibyśmy możliwie dużo wiedzieć, jak przydało się Wam i zaciekawiło ostatnie spotkanie seminaryjne kuzokai.
Napiszcie, proszę, możliwie wyczerpująco - to nam posłuży do dopracowania formuły.

Dziękujemy.