Kuzokai – Spotkania pustego spichrza

Kontynuujemy spotkania poświęcone Dogenowi Keizanowi, trzynastowiecznemu mistrzowi zen, ojcu naszej szkoły zen soto, jego dziełu Shobogenzo, jak i czasom i kulturze, w których żył. Spotkania Prowadzi dr Maciej Kanert, specjalista z dziedziny, tłumacz z chińskiego i japońskiego.

Proponujemy dwa spotkania w miesiącu: w 3. i 4. tygodniu miesiąca, w których spotkanie w 3. poświęcone byłoby zagadnieniu „buddologicznemu” związanemu z danym zwojem, który byłby omawiany w tygodniu 4.

Będziemy mieli tłumaczenie już w tygodniu 3., żeby móc je spokojnie przeczytać przed „tygodniem 3” i próbować czytać w świetle lub względem danego zagadnienia, i mieć szansę przeczytać raz jeszcze przed „tygodniem 4”.

Spotkania odbywają się we wtorki, w godzinach 16:00-17:30.

Uczestniczyć można (i ma sens!) w serii spotkań albo pojedynczych spotkaniach. Koszt uczestnictwa:

  • 150 zł za cztery kolejne spotkania (płatne z góry)
  • 40 zł za jedno spotkanie (także płatne z góry)

Wpłaty prosimy wnosić na konto 51 2130 0004 2001 0568 2737 0003 z dopiskiem „Kuzokai”.

Spotkania są nagrywane audio i wideo, a nagrania dostępne dla uczestników. Nie udostępniamy nagrań osobom, które nie opłaciły udziału w Kuzokai.

Zapisy

Terminy spotkań

Harmonogram będziemy uzupełniali o poszczególne tematy, gdy tylko prowadzący je poda.
Zaznacz daty spotkań, w których chcesz uczestniczyć i za które płacisz:
17/11/2020: Dogen a Sutra Lotosu24/11/2020: Shobogenzo, zwój „Shoho jisso”22/12/202029/12/202019/01/202126/01/202116/02/202123/02/202116/03/202123/03/202120/04/202127/04/202018/05/202125/05/202122/06/202129/06/2021

Kuzokai, Spotkania Pustego Spichrza: harmonogram

Poniżej tabela z tematami i datami spotkań. Założenie jest takie, że co dwa tygodnie omawiamy tekst Dōgena z trzeciego tomu Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa (Shobogenzo), a naprzemiennie inny temat, być może powiązany z tekstem Dogena, ale niekoniecznie.

DatyParafernaliaDatyCo dwa tygodnie jeden zwój
28.04.2020Nawrócenie buddyzmu na Japonię, czyli kilka słów o historii buddyzmu japońskiego i o tym, dlaczego ta ważna jest, bez użycia słów japońskich poza nazwami szkół i kilkoma imionami05.05.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 41 Trzy światy są tylko umysłem
12.05.2020Huayen17.05.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 42 Głoszenie umysłu, głoszenie natury
26.05.2020Doktryna tathāgatagarbha (rúlái zàng/nyorai zō/如來藏)09.06.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 7 Głęboka wiara w przyczynę i skutek
16.06.2020„Krytyczny buddyzm” a zen sōtō23.06.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 43 Prawdziwy aspekt wszystkich zjawisk
21.07.2020Anna Zalewska, „Krótkie pieśni” (tanka) Dōgena
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 44 Droga Buddy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 45 Słowa tajemnicy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 46 Głoszenie Prawa przez nieodczuwające przedmioty
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 47 Sutry buddyjskie
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 48 Natura Prawa
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 49 Darani
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 50 Mycie twarzy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 51 Przekaz twarzą-w-twarz
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 52 Buddowie i patriarchowie
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 53 Kwiat śliwy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 54 Ablucja
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 55 Dziesięć kierunków
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 56 Widzenie Buddy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 57 Wędrówka po dalekich miejscach
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 58 Źrenica oka
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 59 Codzienność domostwa
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 60 Trzydzieści siedem elementów składających się na bodhi
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 61 Pieśń smoka
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 62 Znaczenie przybycia patriarchy z Zachodu
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 63 Wzbudzenie umysłu przebudzenia
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 64 Kwiat uḍumbara
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 65 Całe ciało Tego Który Przyszedł
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 66 Skupienie Króla Skupienia
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 67 Obrócenie Koła Prawa
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 68 Wielka praktyka
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 69 Skupienie przebudzenia-się-do-siebie

Kuzokai: Spotkania Pustego Spichrza

Zapraszamy na cykl godzinnych seminariów poświęconych tradycji buddyjskiej, w szczególności zen. Często odnosimy się do tekstów Eihei Dogena, którego wiele prac przetłumaczył prowadzący nasze spotkania dr Maciej Kanert.

Przedmioty nigdy nie są samymi rzeczami. Wchodząc w interakcję z człowiekiem z czasem budują pewne znaczenie przekraczające znacznie ich funkcjonalność. Znaczą po prostu więcej niż widać. Wydaje mi się, że szczególnie dotyczy to przedmiotów używanych w praktyce religijnej, ponieważ znaczenie przedmiotu łączy się z korzystaniem zeń, a to już wpływa na umysł korzystającego.
De domo sua: większość zdecydowana katolików mechanicznie żegna się wodą święconą przy wyjściu z kościoła ponieważ mechanicznie powtarza pewien gest bez poświęcenia myśli funkcji wody święconej i aktu przeżegnania się ręką w niej zanurzoną. Woda oczyszcza ze zbrukań tego świata i dlatego ma to sens tylko przy wejściu do kościoła; przy wychodzeniu znaczyłoby, że nie uznajemy przestrzeni, którą opuszczamy za świętą.
Podobnie jest z utensyliami monastycznymi w zen. Wydaje mi się – to oczywiście moja opinia jedynie – że jest to o tyle ważniejsze (oczywiście można być „dobrym” buddystą i chrześcijaninem nie wiedząc i nie myśląc o takich rzeczach:) dla uczniów Dogena, że skoro każdy element codzienności ma być praktyką, tym ważniejsze jest świadome posługiwanie się przedmiotami nie tylko jako rzeczami, ale jako rzeczami-które-znaczą-i-mają-swoją-historię.

dr Maciej Kanert

Zapraszamy online: wtorki, 16:00-17:00, zapisy: http://www.warszawa.kannon.pl/wydarzenie/cotygodniowe-seminarium-online-z-dr-maciejem-kanertem/

Kuzokai: cotygodniowe seminarium online z dr. Maciejem Kanertem

Organizujemy seminarium KUZOKAI prowadzone przez dr. Macieja Kanerta. Spotkania odbywają się we wtorki, online, w godzinach 16:00-17:30. Tematy poszczególnych spotkań znajdziecie tutaj.

Seminaria są kontynuacją trzech parogodzinnych spotkań, w czasie których studiowaliśmy wybrane teksty Eihei Dogena oraz sutry z naszego śpiewnika. Tutaj możecie odsłuchać fragment seminarium dotyczący Czterech Ślubowań.

kuzokai

Tytuł całości programu to Kuzokai, co znaczy Spotkania/Zgromadzenie/Grupa Pustego Spichrza.

Opłaty

Odpłatność: darowizna za udział w jednym spotkaniu wynosi 40 zł, w 4 kolejnych i więcej – 30 zł.

Wpłat należy dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie seminaryjne (inaczej nie będziemy mieli potwierdzenia wpłaty) na konto BWZ Kannon: 51 2130 0004 2001 0568 2737 0003.

Zapisy

Tutaj formularz, przez który możecie się zapisać.

Wpisz liczbę spotkań, w których chcesz uczestniczyć:

i podaj datę pierwszego z nich.

Masz propozycję tematów? Napisz:

Chcesz coś dodać?

Pytania i sugestie kierujcie do mnie telefonicznie (+48 600 079 108) lub mailowo przez formularz kontaktowy:

Zapraszam Was serdecznie,

Totai

Drugie seminarium Dōgenowe

Zapraszam Was do udziału w drugim seminarium poświęconym czytaniu Dōgena.

Eihei Dōgen był założycielem linii zen sōtō. Żył w XIII w. Pisał po japońsku, ale używał – podobno – specyficznego języka stanowiącego mieszankę japońskiego i chińskiego. Dziś jego prace tłumaczy się na współczesny japoński, ponieważ nawet w kraju, w którym Dōgen tworzył, mało kto obecnie potrafi zrozumieć dosłowną treść jego pism.

Mamy polski przekład podstawowego dzieła Dōgena, które ma tytuł „Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa. O praktykowaniu Drogi”, czyli po japońsku Shōbogenzō. Tłumaczenia dokonał dr Maciej Kanert – z oryginału – który poprowadzi seminarium.

Seminarium Dogenowe, 2 września 2019 r., Warszawa

2 września mieliśmy pierwsze spotkanie seminaryjne. W niewielkiej grupce słuchaliśmy najpierw wprowadzenia dr. Kanerta na temat kontekstu historycznego, w jakim powstawały dzieła Dōgena, a następnie czytaliśmy bardzo uważnie zwój Jedna błyszcząca perła. Korzystaliśmy przy tym z oryginalnego zapisu japońskiego, zapisu fonetycznego, chyba czterech lub pięciu tłumaczeń na angielski oraz przekładu polskiego.

Moje wrażenia z pierwszego spotkania są takie, że po pierwsze przekonałem się, że moje nierozumienie Dōgena jest uzasadnione – nie można tego tekstu zrozumieć bez licznych komentarzy i kontekstów. Po drugie, istnieje wyraźna trudność tłumaczeniowa związana z zasadniczą odmiennością konstrukcji języka japońskiego a polskiego i angielskiego. Po trzecie, właściwie istnieje jeszcze kolejna trudność tłumaczeniowa związana z tym, że po japońsku coś jakoś się pisze, ale czyta się tak jakby inaczej, więc można coś napisać inaczej, a czyta się tak samo… Musielibyście usłyszeć wywód dr. Kanerta, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi.

Dlatego zapraszamy 9 grudnia (poniedziałek) w godz. 10.00-17.00.
Koszt: 150 zł.

Link do wydarzenia na FB.

Poniżej formularz zgłoszeniowy. Ponieważ tekst jeszcze nie jest wybrany, zaznaczcie, jaki Was interesuje.

Zapisujcie się, proszę, jak najszybciej, byśmy wiedzieli, czy zajęcia się odbędą (minimalna liczba uczestników to 8).

Michał

Zgłaszam chęć uczestnictwa w seminarium nt. tekstu "Jedna błyszcząca perła" Dōgena. Zapewniam, że wpłacę 150 zł na konto 51 2130 0004 2001 0568 2737 0003.

TEMATYKA SEMINARIUM
Dr Maciej Kanert następująco formułuje możliwości co do tematyki seminarium. Zaznacz wszystkie opcje, jakie Ci odpowiadają:

Tekst 'filozoficzny', jeden z naprawdę trudnych zwojów, np. Natura Buddy.Tekst 'monastyczny', np. Gakudo yojinshu lub któryś z Eihei Shingi.Tekst 'nowy' - co wymusiłoby na mnie:) tłumaczenie kolejnego zwoju z Genzo lub tłumaczenie z oryginału Zuimonki.Tekst 'hagiograficzny' - Teiho Kenzeiki, najważniejsza, choć hagiograficzna biografia Dogena. Tu też byłby efekt przetłumaczenia nowego tekstu.

Można też zastosować klucz: jakie zagadnienie Państwa interesuje, a ja pod to dobiorę najbardziej odpowiedni tekst lub fragmenty tekstów, np. zazen - Zazengi, Zazenshin itp.

Seminarium Dōgenowe

Zapraszam Was do udziału w seminarium poświęconym czytaniu Dōgena, konkretnie tekstu Jedna błyszcząca perła.

Eihei Dōgen był założycielem linii zen sōtō. Żył w XIII w. Pisał po japońsku, ale używał – podobno – specyficznego języka stanowiącego mieszankę japońskiego i chińskiego. Dziś jego prace tłumaczy się na współczesny japoński, ponieważ nawet w kraju, w którym Dōgen tworzył, mało kto obecnie potrafi zrozumieć dosłowną treść jego pism. Gdy czytam przekłady na angielski, zadziwia mnie i trochę niepokoi zarazem żywość języka, jak i odmienność sensów różnych tłumaczeń jednego tekstu. Niepokój ten bierze się stąd, że zastanawiam się, czy Dōgen był tak wielkim mistrzem, że jego słowa są ponadczasowe niemal niezależnie od przekładu, czy też mało który tłumacz potrafi uchwycić znaczenie, więc właściwie pisze od nowa – a wtedy nie mamy już do czynienia z myślą Dōgena, tylko tłumacza…

Na szczęście mamy też polski przekład podstawowego dzieła Dōgena, które ma tytuł „Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa. O praktykowaniu Drogi”, czyli po japońsku Shōbogenzō. Tłumaczenia dokonał dr Maciej Kanert – z oryginału. I właśnie ów dr Maciej Kanert poprowadzi seminarium poświęcone zwojowi Shōbogenzō zatytułowanemu Jedna błyszcząca perła.

Zapraszamy 2 września w godz. 10.00-16.00.

Koszt: 150 zł.

Poniżej formularz zgłoszeniowy.

Michał

Zgłaszam chęć uczestnictwa w seminarium nt. tekstu "Jedna błyszcząca perła" Dōgena. Zapewniam, że wpłacę 150 zł na konto 51 2130 0004 2001 0568 2737 0003.

TEMATYKA SEMINARIUM
Dr Maciej Kanert następująco formułuje możliwości co do tematyki seminarium. Zaznacz wszystkie opcje, jakie Ci odpowiadają:

Tekst 'filozoficzny', jeden z naprawdę trudnych zwojów, np. Natura Buddy.Tekst 'monastyczny', np. Gakudo yojinshu lub któryś z Eihei Shingi.Tekst 'nowy' - co wymusiłoby na mnie:) tłumaczenie kolejnego zwoju z Genzo lub tłumaczenie z oryginału Zuimonki.Tekst 'hagiograficzny' - Teiho Kenzeiki, najważniejsza, choć hagiograficzna biografia Dogena. Tu też byłby efekt przetłumaczenia nowego tekstu.

Można też zastosować klucz: jakie zagadnienie Państwa interesuje, a ja pod to dobiorę najbardziej odpowiedni tekst lub fragmenty tekstów, np. zazen - Zazengi, Zazenshin itp.

Studiowanie tekstów

Planujemy wrócić do wspólnego studiowania tekstów. Tym razem chcemy czytać i omawiać nową książkę rosiego Dainin (Dainina?) Katagiriego The Light That Shines through Infinity. Zen and the Energy of Life. Tutaj odnośnik do strony wydawnictwa Shambhala na temat tej publikacji.

Dainin Katagiri - The Light That Shines through Infinity
Dainin Katagiri – The Light That Shines through Infinity

Książka jest po angielsku, napisana dość – moim zdaniem – prostym językiem. Będziemy czytali po angielsku (chyba że znajdzie się ktoś, kto byłby gotów fragmenty szybko przetłumaczyć), za to rozmawiali po polsku. Rozmowa po angielsku jest też możliwa, gdyby wszyscy uczestnicy byli na to gotowi – wówczas nasi amerykańscy sanghowicze też mogliby wziąć udział w spotkaniach.

Proponujemy spotkania w poniedziałki, po pierwszej rundzie zazen, czyli o 18.45. Czytaj dalej Studiowanie tekstów