Aktywne zaangażowanie

W aktywność w Sandze możesz włączać się na wiele sposobów. Oczywiście możesz z nami praktykować medytację. Możesz też uczestniczyć w nieformalnych spotkaniach (musisz sprawdzać kalendarz) – zdarza nam się oglądać wspólnie filmy o tematyce związanej z buddyzmem lub szerzej praktyką duchową; raz, dwa organizujemy praktykę pozawyznaniową, do udziału w której zaproszeni są wszyscy tęskniący za spotkaniem poza podziałami; zapraszamy gości, itp.

Stałym elementem praktyki jest praca, rozumiana jako z jednej strony czynność umożliwiająca trwanie miejsca do medytacji, ale też jako forma praktyki.

Jeśli masz ochotę dać Sandze coś fizycznego, możesz przekazać nam rzeczy lub darowiznę.